Oživlý středověk v podhradí

Zlatý hřeb sezony pro členy spolku i řadu spolupracujících řemeslníků z celé republiky i ze Slovenska. Tento tradiční řemeslný festival je zaměřen na podporu hradu Zlenice, který mu poskytuje zázemí a prostory.

Cíl spolku

Cílem spolku Tempus artificum je prezentace historických řemesel veřejnosti s důrazem na maximální historickou věrnost.

Chystané akce

12. červen – Středověký jarmark na Trocnově
17. – 18. červenec – Oživlý středověk v podhradí Zlenice

© Copyright - www.atelier-havelka.cz