Nabídka řemesel

Hrnčíř

Vytáčí keramické nádoby na dobovém kopacím hrnčířském kruhu.
Je nutné mít na místě ukázky rovnou plochu a zdroj vody.

Seznam řemesel

Košíkářka

Knihtisk

Písařka

Výklad o anglických lukostřelcích