Oživlý středověk v podhradí

Oživlý středověk v podhradí je již tradiční řemeslný festival na zřícenině hradu Zlenice (zvaný Hláska u Senohrab). Akce svým výtěžkem z dobrovolného vstupného podporuje opravy zlenického hradu.

Naším hlavním cílem je prezentovat řemesla 14. století, se kterými se veřejnost již nemá možnost běžně setkat. Festival není zaštiťován žádnou institucí, pořádá jej skupina nadšenců, kteří historii berou vážně, milují ji a snaží se staré řemeslné techniky rekonstruovat co nejlépe. Za sedm let své existence se z komorního setkávání milovníků historie a starých technologií, mezi kterými je i řada studentů historie a archeologie, vyvinul poměrně rozsáhlý festival.

Každým rokem je patrný pokrok, dochází k rozšiřování škály předváděných řemesel, ke zdokonalování výrobních nástrojů i procesů. Od počátku bylo naší snahou se odlišit od ostatních „středověkých“ akcí, vyvarovat se jednoduché komerční zábavy, stánků, scénických šermířských vystoupení. Naopak cílem je komunikace s návštěvníky, předávání velkého množství kvalitních informací a především možnost vyzkoušet si řemesla na vlastní kůži.